Title TeachersDSC01349

校長
1位
主任
1位
教師
8位
兼收服務教師
2位
支援教師
1位
體能活動導師
1位
普通話興趣活動導師
1位
英語興趣活動導師
1位
非教職人員
5位

各導師除經嚴格挑選,並均接受幼兒教育專業師資訓練外,

園方更不斷鼓勵參與持續進修課程和活動。